Σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας 5 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου έως 10/7

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την Απόφασή του με Α.Π.: 3771/10.5.2021 κήρυξε σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας 5 Δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινάει και πάλι η Δράση Διάθεσης Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες – 107η Διανομή στη Δροσιά την Τετάρτη 19/5

Στο πλαίσιο της επιστροφής προς την κανονικότητα, ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει τη συμμετοχή του στο καταναλωτικό κίνημα “Χωρίς Μεσάζοντες” με τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτημάτων και επικοινωνίας «Novoville», για καλύτερη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου!

Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενθαρρύνει τη χρήση νέων

Διαβάστε περισσότερα