Η Δύναμη Ευθύνης ήρθε (ήρθαμε) στην εξουσία δεσμευόμενη για: – την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού – τη δημιουργία