Η Εθνική Τράπεζα , σύμφωνα με το σχέδιο συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων, σκοπεύει να κλείσει αρκετά καταστήματα σε όλη την