“Η ΕΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” Τις ευχαριστίες του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ